Strażackie Hełmy paradne z TrzeŚniowa

Edward i Wojciech Mróz

Edward i Wojciech Mróz - rymanowiacy

- są postaciami znanymi nie tylko w Trześniowie (gmina Haczów, powiat Brzozów) - miejscu swojego zamieszkania. Poznali ich druhowie strażacy z ponad 400 jednostek OSP,  w których noszone są ich hełmy.

Kontakt

tel. 695 762 274, 502 131 668
e-mail: mroz103@wp.pl

36-212 Trześniów 103

artykuły prasowe

- wywiad z Edwardem Mrozem

- galeria zdjęć domowej kolekcji


www.brzozowiana.pl

Tradycja strażackiego hełmu paradnego

Paradny Hełm strażacki jest bardzo ważnym elementem osobistego umundurowania strażaka ochotnika w czasie różnych uroczystości kościelnych, państwowych i strażackich. W muzeach i kolekcjach prywatnych można oglądać piękne egzemplarze powstałe w początkach ochotniczego ruchu strażackiego. 

Jedną z takich kolekcji dawnych i współczesnych paradnych hełmów strażackich jest kolekcja z Trześniowa. Ma ona początek w latach 80-tych. Wówczas wykonano pierwsze egzemplarze.

Hełmy są odtwarzane z egzemplarzy wypożyczonych z muzeów i odkupionych - zazwyczaj zdewastowanych, nie nadających się do użytku. Pierwowzory były noszone w okresie zaborów i II Rzeczy Pospolitej podczas Świąt Państwowych i Kościelnych, a wzorowane były na hełmach greckich, rzymskich i francuskich.

Na okolicznościowych wystawach odtwórcy wystawiają od 50 do 70 typów hełmów. Ich Hełmy znajdują się także w Zarządach Wojewódzkich i Biurach Terenowych OSP RP, Muzeach i Izbach Pamięci. Uświetniają wiele imprez strażackich, zawodów i pokazów, często Są darowane jako suweniry zarówno w kraju, jak i za granicą. Były przekazywane wielokrotnie przez oficjalne delegacje strażackie i państwowe, między innymi również w Stanach Zjednoczonych, Czechach, Holandii i na Węgrzech.

Nadbrygadier Bogdan Kuliga

Podkarpacki Komendant Wojewódzki w galerii Mrozów.

Znani ludzie w hełmach z pracowni Edwarda i Wojciecha Mrozów

Papież Franciszek

Elżbieta Dzikowska

Kamil Stoch

zobacz więcej zdjęć na stronie: podhale24.pl

Podkarpaccy Posłowie w hełmach z pracowni E.W. Mrozów

uroczystości związane z pożarnictwem

III Zjazd OW ZOSP RP woj. podkarpackiego - 10 marca 2012 - Głogów Małopolski
JE ks. Bp Bogdan Wojtuś Biskup-Senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej otrzymuje hełm paradny
Marek Dereziński Prezes Zarzdu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Zdzisław Dąbrowski Prezes Zarzdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ukraina - Prorektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia Roman Retushny otrzymuje hełm od Burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka
Druhowi Adamowi Małyszowi - za wybitne osiągnięcia
Książe Michał Sapieha odbiera dar druhów OSP Krasiczyn w 135. rocznicę założenia OSP imienia Księcia Adama Sapiehy w Krasiczynie
2011r. Obchody św. Floriana w Krośnie.Na zdjęciu m.in. st.bryg. Bogdan Kuliga - Podkarpacki Komendant Wojewódzki oraz bryg. Krzysztof Korzec - Komendant Miejski PSP w Krośnie
2011r. Obchody św. Floriana w Krośnie - Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Homycz
130 lecie OSP Rymanów - Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Elżbieta Łukacijewska wśród Braci Strażackiej
wystawa w muzeum
fragment domowej kolekcji
wystawa w Sali Tradycji w Haczowie
wystawa w GOKiW w Haczowie
Pan Janusz Bonecki - Dyr. Biura ZG ZOSP RP, Pani Teresa Tiszbierek - Przewodnicząca Komisji ds. młodzieży oraz Pan Edward Mróz - wykonawca hełmów na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - Rymanów 2004
Pan Prezes ZG ZOSP RP - Waldemar Pawlak (po prawej), Pan v-ce Prezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny na Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - Rymanów 2004
Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i z-ca Szefa Obrony Cywilnej Kraju - nadbryg. Ryszard Grosset - gość honorowy OZS-P MDP w Rymanowie
Pani Wojewoda Podkarpacki - Ewa Draus podczas II Zjazdu OW Związku OSP RP Woj.Podkarpackiego w Brzyściu 2007r.
Pani Przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków, posłanka Krystyna Skowrońska podczas II Zjazdu OW Związku OSP RP woj. Podkarpackiego w Brzyściu 2007r.
Pan Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Krośnie, Tadeusz Sieniawski na wystawie podczas II Zjazdu OW Związku OSP RP Woj.Podkarpackiego w Brzyściu 2007r.
Kapelan strażaków, Kapucyn - o. Piotr Nowak podczas obchodów Dnia Strażaka w Gdańsku
XXV Dożynki Archidiecezji Przemyskiej oraz VIII Dożynki Województwa Podkarpackiego
Arcybiskup Michalik na XXV Dożynkach Archidiecezji Przemyskiej i VII Dożynkach Województwa Podkarpackiego w Haczowie, otrzymuje hełm paradny od Księdza Prałata Kazimierza Kaczora
Strażacy, Honorowi Dawcy Krwi z Przemyśla z darem u Pani Jasnogórskiej w Częstochowie

66. Parada Pułaskiego

W dniach 3-7 października 2003r. marszałek Sejmu Marek Borowski przebywał z wizytą w Nowym Jorku. Byt on honorowym gościem 66. Parady Pułaskiego, która w tym roku nawiązywała do 25. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zgodnie z tradycją, po uroczystej mszy w katedrze św. Patryka, reprezentacyjną Piątą Aleją na Manhattanie przemaszerowało ok. 30 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia. Wraz z Marszałkiem w Paradzie uczestniczyli m.in.: burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg, sekretarz stanu NY Randy A. Daniels oraz senator Charles Schumer, reprezentujący stan Nowy Jork w Senacie USA.


hołd poległym 11 września 2001 roku strażakom i policjantom.

Hełm przekazał Pan Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Borowski wraz z delegacją parlamentarzystów do Izby Pamięci w Nowym Jorku, jako hołd poległym 11 września 2001 roku strażakom i policjantom. Marszałek Sejmu odwiedził ponadto tzw. strefę zero, w której stały kiedyś budynki World Trade Center, gdzie spotkał się z nowojorskimi policjantami i strażakami polskiego pochodzenia. Odbył także szereg spotkań z przedstawicielami organizacji polonijnych, m.in.: Fundacji Kościuszkowskiej, Instytutu Józefa Piłsudskiego, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej oraz redakcją "Nowego Dziennika" - najbardziej poczytnego i najdłużej wydawanego dziennika w języku polskim w Nowym Jorku (któremu udzielił także obszernego wywiadu).

Wizyta Marszałka Marka Borowskiego w Nowym Jorku
Spotkanie z policjantami i strażakami polskiego pochodzenia
Spotkanie z policjantami i strażakami polskiego pochodzenia

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

21. Pielgrzymka Straży Pożarnych na Kalwarią Pacławską

W sobotą, 2 maja 2015 r. odbyła się 21. Podkarpacka Pielgrzymka Straży Pożarnych na Kalwarię Pacławską. Na uroczystą mszę św. przybyli strażacy wraz z pocztami sztandarowymi OSP z Podkarpacia. Mszy św. przewodniczył ks. bp Adam Szal, który przybył wraz z ósmą pielgrzymką osób niesłyszących. Homilię wygłosił kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej o. Piotr Reizner. Wielu strażaków - ochotników i zawodowych - zostało odznaczonych i wyróżnionych. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odznaczyło, wśród innych odznaczonych, za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej i wkład pracy wnoszony w rozwój Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP złotym znakiem Związku ks. prał. Mieczysława Rusina, proboszcza bazyliki archikatedralnej w Przemyślu.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa

Podziękowania

Wnuki podzielają pasję dziadka...

Rodzinne hobby ojca i syna, zapoczątkowane wykonaniem dwóch hełmów potrzebnych ochotnikom pełniącym wartę przy Grobie Pańskim, rozwinęło się w małą firmę. Ich oferta obejmuje 15 podstawowych typów w 3 kolorach (białym, żółtym, czarnym) i w brokacie, wykonanych z żywic i elementów metalowych (brązu, mosiądzu i chromu). Gospodarz zawsze chętnie i z pasją oprowadza po domowej kolekcji. Dla zainteresowanych wysyłane są także plakaty z hełmami i opisem. Zamawiający mają również możliwość zmiany wystroju, tj. szyszaka, ozdób i kolorów według własnego pomysłu.

PANU EDWARDOWI

Zespół Kumotry z Tarnowa 03-12-2002

Zespół Kumotrów co kolęduje,
Panu Mrozowi bardzo dziękuje.

Za piękne hełmy, błyszczące, złote,
I za snycerską na nich robotę.

Powytłaczane piękne ozdoby,
Na znane tylko Panu sposoby.

W nich straż królewska gdy będzie stała,
Jak król w koronie będzie błyszczała.

Gdy po ulicach będzie chodziła,
Jak zorza światłem będzie świeciła.

W naszym zespole, w naszej kolędzie,
Edward Mróz w hełmach też chodził będzie.

Jak zespół w hełmach grał będzie role,
Pan będzie z nami w naszym zespole.

I od Tarnowa aż po Warszawę,
Bożej Dzieciny ogłaszał sławę.

Czyń Pan do stu lat wiele dobrego,
W życiu prywatnym i za radnego.

My ślemy Panu podziękowanie,
Prawy Polaku, szlachetny Panie.

Niech narodzone na sianku Dziecię,
Do stu lat darzy zdrowiem na świecie.